Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Koło

Informacje

Dodaj treść

Jan Sitnik (1897-1978) - ksiądz prałat, organizator parafii św. Jakuba na Tarchominie (1927-28), proboszcz w parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kozłowie Szlacheckim (1932-33), parafii w Ząbkach (1933-36) i budowniczy kościoła (1938-63) w parafii św. Józefa (ul. Deotymy 41), którego proboszczem był aż do śmierci. Oficjalną misję zorganizowania parafii otrzymał 13 I (zamieszkał wówczas przy ul. Obozowej 100) a już 31 III parafia została erygowana przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Wybudowany został wówczas drewniany kościół Właśnie tu w czasie okupacji hitlerowskiej prowadził tajne nauczanie i Caritasowy punkt pomocy najbiedniejszym mieszkańcom. W trakcie Powstania Warszawskiego kościół został spalony a on schronił się wówczas w parafii na nieodległych Górcach. Na ten teren powrócił dokładnie w dniu wyzwolenia stolicy i natychmiast rozpoczął prace ekumeniczne, doprowadzając w przeciągu dwóch tygodni do poświęcenia tymczasowego miejsca odprawiania Mszy św. 17 V 1948 roku ks. kardynał August Hlond poświęcił postawioną plebanię i dzwony przesłane aż ze Szczecina przez ministerstwo Ziem Odzyskanych a dwa lata później do kościoła zakupiony został na Jasnej Górze obraz Matki Boskiej. Odbudowany - głównie przez okolicznych mieszkańców i dzięki możliwości zaciągnięcia korzystnego kredytu w BGK - kościół został uroczyście poświęcony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 VIII 1951 roku (konsekracja nastąpiła jednak dopiero po dwunastu latach). Po wojnie jako jeden z pierwszych upamiętnił tablicą działalność Armii Krajowej, której był aktywnym współpracownikiem (za co został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami). Zmarł 12 I 1978 roku.
 

Ciekawostki

Stan obecny:
 
Nr 1: Blok osiedla Koło-Wschód WSM. Powstał ok. 1950-6 wg proj. Heleny i Szymona Syrkusów. Według ówczesnych norm, mieszkanie M3 miało 37m2. Bloki wykonano z gruzobetonu, który przepuszczał wodę i nie trzymał ciepła. W tym domu mieszkał profesor Wiesław Barwicz (1913-2002) - inżynier elektronik. Po wojnie pełnił funkcję dyrektora Państwowej Wytwórni Lamp Elektronowych im. Róży Luksemburg, w latach 1972-1980 był dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Telewizyjnej.

Nr 4: Blok osiedla Koło-Wschód WSM. Powstał ok.1950-6 wg proj. Heleny i Szymona Syrkusów. Według ówczesnych norm, mieszkanie M3 miało 37m2. Bloki wykonano z gruzobetonu, który przepuszczał wodę i nie trzymał ciepła. W 1948 osiedle odwiedził podczas obrad Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu Pablo Picasso i narysował w jednym z mieszkań tego bloku swą Syrenkę z młotem zamiast miecza, którą właściciele mieszkania, zmęczeni rozgłosem, zamalowali w 1953. W końcu dziennie stukało do ich drzwi ok. 300 osób! Nie licząc oficjalnych delegacji. Mieszkańcy prosili albo o przeniesienie, albo o pozwolenie na zamalowanie syrenki, które to w końcu pozwolenie otrzymali. W tym domu mieszkał Jerzy Gościk (1934-2003) - operator filmowy, twórca zdjęć do takich produkcji, jak ""Dom"", ""Rzeka kłamstwa"", ""40-latek . 20 lat później"", ""Ogniem i mieczem"" czy ""Stara baśń"".
 
Data nadania nazwy: 1994.02.15. Wcześniej (1961.11.24 - 1994.02.15) ulica ta nosiła imię Estery Stróżeckiej.

KomentarzeKomentarze (0)