Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Tadeusz Krępowiecki (1798-1847) - publicysta, narodowy działacz rewolucyjno-demokratyczny. Był rodowitym warszawiakiem, wywodził się z rodziny, która niedawno przyjęła chrześcijaństwo a także została uszlachcona. Studiował na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jednak uczelnia ta była przede wszystkim głównym ośrodkiem jego działalności, organizując tu Związek Powszechny Uczniów UW oraz Związek Wolnych Polaków. Przez krótki okres był redaktorem "Dziennika Nadwiślańskiego". Podczas powstania listopadowego był działaczem radykalnej lewicy, sekretarzem Towarzystwa Patriotycznego. Walczył jako ochotnik w korpusie gen. Józefa Dwernickiego, jednakże negując dyktaturę generała Józefa Chłopickiego. Wsławił się pod Stoczkiem (14 II 1831) oraz Boremlem (19 IV 1831). Pełniąc obowiązki adiutanta generała Jana Krukowieckiego został ciężko ranny podczas oblężenia stolicy. Po upadku zrywu wyemigrował do Francji, gdzie współtworzył Towarzystwo Demokratyczne Polskie, obwiniając szlachtę za klęskę walk. W latach 1835-46 należał do grona głównych ideologów Gromad Ludu Polskiego - emigracyjnej organizacji rewolucyjno-demokratycznej działającej w Wielkiej Brytanii. Z biegiem lat jego radykalne poglądy straciły na popularności. Zmarł w Londynie w skrajnej biedzie, opuszczony przez innych działaczy.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Mszczonowska. Powstały w 1970-5 wg proj. Krzysztofa Stańczyka. Nazwane Mszczonowska, bo ta ulica miała być poprowadzona z Ochoty przez Wolę i osiedle miało stać wzdłuż niej. Nazwa mocno na wyrost, bo przedłużenie Mszczonowskiej nigdy nie powstało

Nr 9: w tym domu mieszkał Józef Fryźlewicz (ur. 1932) - aktor filmowy i teatralny, także pisarz i poeta. Zwiazany był z takimi warszawskimi scenami, jak Narodowy, Współczesny, Na Woli, Na Targówku, Rozmaitości czy Popularny, zagrał epizodyczne role w wielu filmach (m.in. "Granica", "Test pilota Pirxa", "Dyrygent", "Pan Tadeusz") oraz spektaklach telewizyjnych ("Balladyna", "Wesele", "Ksiądz Marek").

Data nadania nazwy: 1962.04.12

KomentarzeKomentarze (0)