Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Północne

Informacje

Dodaj treść

Lajos Kossuth (1802-1894) - węgierski bohater narodowy, z wykształcenia prawnik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie osiadłej we wsi Monok. Swoją karierę polityczną rozpoczął w węgierskim sejmie, trzykrotnie będąc tam posłem skrzydła narodowo-liberalnego. Występował wówczas w obronie wolności prasy a w 1844 roku utworzył Towarzystwo Samoobrony, popierające rozwój krajowego przemysłu. Po wybuchu Wiosny Ludów opowiadał się za zmianą monarchii z absolutnej na konstytucyjną, z czasem optując za niezależnością Węgier od Austrii. W pierwszym niezależnym rządzie został ministrem finansów. jako postać popularna i wpływowa zaproponował liczne reformy, m.in. utworzenia węgierskich ochotniczych sił zbrojnych. 14 IV 1849 roku, po wybuchu rewolucji, ogłosił niepodległość kraju i stał się przywódcą narodu z pełnomocnictwami władzy absolutnej. Układ sił w Europie uniemożliwił mu jednak utrzymanie tego stanu rzeczy - jedyną wymierną korzyścią było zniesienie poddaństwa. On sam jednak - skazany zaocznie na karę śmierci - musiał udać się na emigrację. Przez Turcję znalazł się w Anglii, skąd wyjechał do Włoch. Nie skorzystał z amnestii, która ogłoszona została w 1867 roku i pozostał na wygnaniu. Zmarł w Turynie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1976.10.25

KomentarzeKomentarze (0)