Położenie

Dzielnice
Włochy
Osiedla
Okęcie

Informacje

Dodaj treść

Kazimierz III Wielki (1310-1370) - ostatni król polski z dynastii Piastów. Urodził się w Kowalu niedaleko Włocławka, był synem Władysława Łokietka i Jadwigi. Koronowany na władcę w 1333 roku, dążył do przywrócenia całości Królestwa Polskiego, widząc taką możliwość w sojuszu z Węgrami oraz papiestwem. Doprowadził do zawarcia w Kaliszu pokoju z Krzyżakami, dążył do odzyskania Ślaska, w latach 1349-52 opanował większą część Rusi halicko-Wołyńskiej a w 1356 roku podporządkował sobie Mazowsze.Dążył do centralizacji rządów (Rada Królewska oraz urząd starostów), popierał rozwój gospodarczy kraju, budował liczne zamki obronne, rozbudowywał miasta upowszechniając w nich handel i rzemiosło. Przeprowadził kodyfikację prawa zwyczajowego (statuty wiślickie i piotrkowskie), reformę monetarną oraz uporządkował system podatkowy. W 1364 roku założył w Krakowie pierwszy na ziemiach polskich Uniwersytet, wsławił się też wydaniem słynnej uczty u Mikołaja Wierzynka dla władców prawie wszystkich krajów europejskich, których miał zaszczyt gościć w tym kraju. Czterokrotnie żonaty, zmarł w Krakowie nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka.

1921.07.05 - 1955.12.31 plac jego imienia znajdował się na terenie dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego (róg ul. Miedzianej i Pańskiej).

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
nazwa jest prawdopodobnie jeszcze przedwojenna. Zachowana podczas przyłączenia tych terenów do Warszawy 1951.05.15.

KomentarzeKomentarze (0)