Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Fort Radiowo

Informacje

Dodaj treść

Sylwester Kaliski (1925-1978) - generał dywizji, inżynier elektronik, twórca elektrofoniki, członek rzeczywisty PAN. Pochodził z Torunia, studiował na Politechnice Gdańskiej, w 1951 roku związał się z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie siedem lat potem został profesorem a w latach 1967-74 był komendantem-rektorem całej uczelni. Należał do PZPR, w latach 1974-78 zasiadał w ławach poselskich Sejmu PRL VI i VII kadencji, piastował obowiązki ministra szkolnictwa wyższego i techniki. Jako fizyk specjalizował się w teorii pól sprzężonych i badań termojądrowych, był twórcą i dyrektorem Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Był autorem kilkunastu publikacji naukowych ("Lasery - synteza jądrowa", "Wstęp do rachunku tensorowego oraz zastosowania w kontinualnej teorii pola"), współautorem podręcznika "Działanie fali podmuchu atomowego na konstrukcje podziemne" a także redaktorem naukowym opracowanego przez profesora Zbigniewa Dżygadłę trzytomowego skryptu "Drgania i fale" ("Drgania układów dyskretnych", "Dynamika układów ciągłych", "Dynamiczne problemy teorii sprężystości i plastyczności"). Zginął w wypadku samochodowym w Warszawie, który wg niepotwierdzonych informacji mógł być zainicjowany przez KGB, gdyż odmówił ZSRR wymiany wiadomości na temat polskiej bomby wodorowej.

Spoczywa:
Cmentarz Wojskowym na Powązkach, kwatera 4B, rząd TUJE (I boczna Aleja Zasłużonych), grób 6.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 2: Wojskowa Akademia Techniczna. Szkoła powstała w 1951 roku. Od 2003 nosi nazwę WAT im. J. Dąbrowskiego. Uczelnia prowadzi działalność naukowo-badawczą, pracuje tu 79 profesorów, 86 doktorów hab. i 383 doktorów specjalistów. Działa tu 6 wydziałów: cybernetyka, elektronika, mechatronika, nowe technologie i chemia, inżynieria lądowa i geodezja, mechanika. Studiuje tu ok. 9000 studentów.

Nr 9: Dom Studenta WAT.

Nr 15: Pawilon handlowy.
Urząd Pocztowy Warszawa 49.
Bank PKO BP oddział VII Ekspozytura.

Nr 19: Biblioteka Główna WAT.

Nr 25: Ognisko TKKF Bemowo.

Nr 25a: Klub WAT.

Nr 29ab: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 61.
Niepubliczne Gimnazjum 54.

Nr 35: Kościół MB Ostrobramskiej. Powstała jako drewniana kaplica w latach 30 XX w. wg proj. Jana Redy.

Nr 43: w tym domu mieszkał Zbigniew Dżygadło (1929-2005) - profesor WAT, wieloletni komendant Katedry Aerodynamiki i Budowy Samolotów a później Instytutu Technik Lotniczych, autor ponad 200 prac z dziedziny aerodynamiki konstrukcji lotniczych.

Ujęcie Wody Oligoceńskiej. W ścianie stacji znajduje się 5 całorocznych kranów. Wodę czerpie się z 285 m. Jest obecnie nieczynne.
Pomnik Obrońcom Warszawy 1944.

Tory tramwajowe. Linia, czynna do dziś, powstała w 1933: linia jednotorowa z mijankami. 21.10 ruszył tędy tramwaj linii B.

Data nadania nazwy: 1979.01.31. Wcześniej był to fragment ul. Lazurowej.

KomentarzeKomentarze (0)