Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Rakowiec

Informacje

Dodaj treść

Józef Jan Siemieński (1882-1941) - historyk prawa, publicysta, archiwista. Pochodził ze Skrzydłowa pod Radomskiem, w 1904 roku ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego a dwa lata później obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo był pracownikiem Biblioteki Zamoyskich. Od 1909 roku mieszkał w Warszawie (przez wiele lat w kamienicy przy ul. Emilii Plater 25), był wykładowcą historii w Towarzystwie Kursów Naukowych a później również historii ustroju Polski na swojej macierzystej uczelni. Od 1911 roku był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został dyrektorem Archiwum Głównego Akt Dawnych. W 1929 roku Polska Akademia Nauk powołała go na swojego członka-korespondenta a dziewięć lat potem Uniwersytet Jagielloński nadał mu tytuł profesorski. Był prekursorem nowoczesnej archiwistyki polskiej, szkoląc profesjonalną kadrę pracowników. Jako historyk miał w swoim dorobku kilkanaście prac naukowych, z których najważniejsze to "Historia ustroju Polski w zarysie", "Archiwum Jana Zamoyskiego", "Organizacja sejmiku ziemi dobrzyńskiej", "Polska kultura polityczna XVI w." i "Polskie zbiory rękopiśmienne przed wojną, podczas wojny i po wojnie". Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Warszawie. Tutaj też został aresztowany przez Gestapo, które po bestialskich przesłuchaniach wywiozło go do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął kilka miesięcy później.
 

Ciekawostki

Stan obecny:
 
Bloki osiedla Rakowiec. Powstawały między 1958 a końcem lat 70 XX w. wg proj. Zofii i Oskara Hansenów, Zasława Malickiego i Mariana Szymanowskiego. Na pd od Dickensa.

Nr 6: Gimnazjum nr 15. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD.

Data nadania nazwy: 1960.03.31

KomentarzeKomentarze (0)