Położenie

Dzielnice
Targówek
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Zygmunt Jórski (8 X 1880 - 13 IX 1963) - artysta malarz, kolekcjoner, filantrop, właściciel dóbr Zacisze. Był rodowitym warszawiakiem, ukończył Szkołę Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona a później do 1904 roku studiował na Academié des Beaux Arts w Paryżu. Po powrocie do Polski zamieszkał prawdopodobnie w rodowych dobrach na Zaciszu, które od ok. 1910 roku parcelował i sprzedawał z przeznaczeniem budowy osiedla. Skupował również sprzedawane ziemie folwarku Lewinów, które dzielił w podobny sposób i również sprzedawał, stając się pierwszym deweloperem na terenach wówczas podwarszawskich. Był inicjatorem poprowadzenia ulic i nadania numeracji poszczególnym posesjom, sam mieszkał w okazałym dworku w miejscu dzisiejszego "ryneczku" czyli pętli autobusowej. W jego dobrach zatrudnionych było ponad 60 osób (głownie ogrodników i sadowników), a owoce i warzywa znane były w całej ówczesnej Warszawie. Ufundował grunt pod budowę kościoła a także przeznaczył specjalny teren na boisko stworzonego Klubu Sportowego "Junak". W latach `30 był również właścicielem mieszkania w kamienicy przy ówczesnej ul. księcia Alberta I nr 3 (dziś ul. Niecała, kamienica nieistniejąca). Po wojnie majątek został znacjonalizowany a on sam umarzał ludziom zaciągnięte kredyty. Jako artysta związany był z Polskim Towarzystwem Artystycznym, Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz grupą "Zachęta". Specjalizował się w olejnym malarstwie sztalugowym - malował głównie martwe natury, pejzaże, portrety a przede wszystkim kwiaty, był też znakomitym konserwatorem tego typu obrazów. Jego najsłynniejsze obrazy to "Pejzaż", "Słoneczniki", "Kwiaty I", "Kwiaty II", "Czerwone tulipany", "Żółte tulipany", "Wazon", "Georginie". Do 1939 roku swoje dzieła prezentował głównie na wystawach grup, których był członkiem. W latach 1959-1962 miał coroczne wystawy w "Zachęcie" a także na Politechnice Warszawskiej. Zmarł bezdzietnie w Milanówku (wg niektórych źródeł w Warszawie), niedługo po pożarze willi przy ul. Literackiej, w której zamieszkał po wojnie.

Spoczywa:
Grób na Cmentarzu Bródnowskim.

Upamiętnienia:
ul. Rozwadowska 9/11 - tablica w przedsionku Kościoła Świętej Rodziny.

Ciekawostki

Ulica wytyczona była w dwudziestoleciu międzywojennym i już wtedy nosiła jego imię, jednak wówczas pisano ją "Jurskiego".

Stan obecny:

róg ul. Fantazyjnej: krzyż przydrożny.

Data nadania nazwy: nazwa jest prawdopodobnie jeszcze przedwojenna. Zachowana podczas przyłączenia tych terenów do Warszawy 1951.05.15.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)