Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Młynów

Informacje

Dodaj treść

Są dwie osoby o tym imieniu.
Jan Ostroróg herbu Nałęcz (1436-po 1501) - pisarz polityczny, dyplomata. Przyszedł na świat w tak samo nazywającym się majątku, kształcił w Erfurcie oraz Bolonii, gdzie w 1459 roku uzyskał doktorat obojga praw. Był wielokrotnym posłem króla Kazimierza Jagiellończyka do Rzymu, sprawował urząd kasztelana międzyrzeckiego a od 1475 roku - poznańskiego, był ponadto podskarbim koronnym. Od 1493 roku był starostą generalnym Wielkopolski a następnie wojewodą poznańskim. Optował za silną władzą królewską, polskim sądownictwem i sprawiedliwymi podatkami. Projekty reform opublikował w swoim dziele "Memoriał o naprawie Rzeczypospolitej".
Jan Ostroróg (1565 -1622) -  pisarz, kasztelan i wojewoda poznański. Początkowo wyznawca luteranizmu, później przeszedł na katolicyzm. Brał udział w bitwie pod Byczyną. Był przeciwnikiem liberum veto. Poparł króla Zygmunta III Wazę i walczył u jego boku podczas rokoszu sandomierskiego. Jego najbardziej znane dzieło to "Wojna wołoska od cesarza tureckiego Osmana przeciwko Koronie Polskiej podniesiona". Sławę przyniosły mu także traktaty gospodarskie, m.in.: "Myślistwo z ogary", "Chowanie źrebców", "Zwierzyniec".

Ciekawostki

Powstała jako część traktu prowadzącego z Woli na Marymont. Pierwotnie nazywała się Średnia, ale nie podobało się to armijnym dowódcom i znaleźli lepszego patrona, który patronuje ulicy do dziś.

Stan obecny:
-Tkalnia Orwil.
-Składy Nafty.

 

Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)