Jana Brożka

Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Koło

Informacje

Dodaj treść

Jan Brożek (1585-1652) - matematyk, astronom, pisarz, ksiądz. Pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny osiadłej w podsieradzkim Kurzelowie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Krakowskim, później wykładał tam matematykę a w 1614 roku - przyjmując niższe święcenia kapłańskie - objął Katedrę Astrologii, wydając jednocześnie po łacinie pierwszą ze swych prac matematycznych (dowiódł w niej fakt, że z figur o tym samym obwodzie największą powierzchnię ma koło, mniejszą kwadrat a najmniejszą trójkąt równoboczny). Swoje nieprzeciętne zdolności matematyczne wykorzystał m.in. do sporządzenia planów kopalni soli w Wieliczce oraz Bochni. W 1619 roku został pełnoprawnym profesorem Akademii Krakowskiej, po czym na pięć lat wyjechał do Padwy, gdzie kształcił się w zakresie medycyny, uzyskując tam doktorat. W 1629 roku przyjął pełne święcenia kapłańskie, objął probostwa w Staszowie oraz Międzyrzeczu i rozpoczął cykl wykładów na Wydziale Teologicznym swojej uczelni, stając się później dziekanem tego wydziału a nawet rektorem całej Akademii. Jego wielką pasją były książki - swoją kolekcję ponad 2500 woluminów przekazał oczywiście uczelni (w której również w latach 1631-38 pełnił obowiązki bibliotekarza). Zmarł w podkrakowskich Bronowicach.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki osiedla Koło-Zachód. Powstały w 1955-9 wg proj. Jerzego Paciorkowskiego. Między Deotymy a Ciołka.

Bloki osiedla Koło-Górczewska. Powstały w 1960-5 wg proj. Krzysztofa Lacherta i Lecha Zaborskiego. Między Deotymy a Księcia Janusza.

Data nadania nazwy: 1927.05.10.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)