Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Marymont-Potok

Informacje

Dodaj treść

Józef Ludwik Hauke-Bosak (1834-1871) bohaterski dowódca powstania styczniowego. Pochodził z Petersburga, wywodził się ze szlacheckiej rodziny skoligaconej z carem Aleksandrem II (przydomek "Bosak" był właściwie jego herbem). Uczył się w Korpusie Kadetów, Korpusie Paziów oraz Wyższej Akademii Wojskowej. Języka polskiego zaczął się uczyć dopiero po krótkim pobycie w Warszawie w 1854 roku. Rok później został oficerem ordynansowym cara. Walczył podczas wojny na Kaukazie, za co został podniesiony do rangi pułkownika.Przełomem w jego życiu okazały się manifestacje patriotyczne z początku lat 60-tych. Dwukrotnie podawał się wówczas do dymisji, po czym oddał się do dyspozycji Rządu Narodowego i został najbliższym współpracownikiem Romualda Traugutta. Utworzył, z jego polecenia, II Korpus w którym objął dowództwo, ponadto - ścigany przez władze carskie na terenie Królestwa Polskiego - został naczelnikiem powstania w Krakowskiem oraz Sandomierskiem (awansowany do stopnia generała). Aby pozyskać jak największą liczbę żołnierzy wprowadzał dekrety uwłaszczeniowe dla chłopów. Rozbity pod Opatowem 21 II 1864 roku musiał uznać klęskę zrywu i udał się na emigrację. Osiadł we Francji, po stronie której walczył z Prusami. Zginął w bitwie pod Dijon.

Ciekawostki

Powstała w 1922 po parcelacji terenów pofortecznych. Budowa domów przy ulicy napotkała się z pewnymi problemami, gdyż pod tym terenem biegnie tunel z fortu Sokolnickiego do Cytadeli i nie dało się podpiwniczyć domów. Miało to rozmaite skutki: jeden z mieszkańców został w nocy obudzony straszliwym hukiem z salonu i gdy wpadł z rewolwerem w ręku do pokoju, ujrzał widok jak po wybuchu bomby. Co się okazało, podpiwniczenia oczywiście nie było, a ekipa przed postawieniem domu nie wykarczowała terenu i na wiosnę kasztan zaczął rosnąć... I tak wrósł w salon...
 

Stan obecny:

Nr 1: Willa. Mieszkał tu Sławomir Andrzej Idziak (ur. 1945) - jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych, także scenarzysta i reżyser. W swym dorobku ma kilkadziesiąt filmu, z których najsłynniejsze to niewątpliwie "Jeszcze słychać śpiew. I rżenie koni...", "Bilans kwartalny", "Dyrygent", "Krótki film o zabijaniu", "Bitwa Warszawska 1920" (do wszystkich zdjęcia) a także "Enak" (scenariusz i reżyseria).

Nr 8: Willa. Mieszkał tu Adolf Ciborowski (1919-1987) - architekt i urbanista, profesor Politechniki Warszawskiej. Był kierownikiem Działu Urbanistyki Zakładu Osiedli Robotniczych, w latach 1956-64 naczelnym architektem Warszawy. Stworzył wówczas - wspólnie z Juliuszem Wilskim - "Plan generalny Warszawy" a także plany szczegółowe miasta. Przed śmiercią został posłem na Sejm PRL IX kadencji i członkiem Rady Państwa. W swym dorobku miał ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych (m.in. "Habitat", "Miejsce kształtowania i ochrony środowiska w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego kraju", "Polityka kształtowania środowiska", "Warszawa odbudowana"), prowadził również cykliczne audycje w radiu i telewizji.

Nr 11: Willa. Przed wojną mieszkał w niej Stanisław Sosabowski (1892-1967), wówczas major WP, jeden z najwybitniejszych polskich dowódców czasów II wojny światowej.

Nr 14: Willa. Powstała w 1925 wg poj. Kazimierza Tołłoczki.
 

Data nadania nazwy: 1926.09.27

KomentarzeKomentarze (0)