Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Kajetan Garbiński (1796-1847) - matematyk. Był rodowitym warszawiakiem, tu też się kształcił - najpierw w Kolegium Pijarów a potem w Liceum Warszawskim. Dzięki wstawiennictwu Samuela Bogumiła Lindego ukończył kurs nauczycielski na Uniwersytecie Warszawskim a w 1817 roku wyjechał na trzyletnie stypendium do Paryża, gdzie studiował m.in. na Sorbonie i w Szkole Politechnicznej. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Liceum Warszawskim, gdzie uczył matematyki. W tym samym czasie prowadził wykłady z zakresu geometrii na Uniwersytecie, w 1824 roku zostając profesorem zwyczajnym tej uczelni. Dwa lata później był już dyrektorem Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, ucząc tam oprócz matematyki również podstaw księgowości i rachunkowości. Podczas powstania listopadowego był prezesem Rady Municypalnej a w ostatnich tygodniach zrywu ministrem Oświecenia Narodowego. Po jego upadku władze carskie zamknęły szkołę a jego samego pozbawiły prawa wykonywania zawodu. Związał się wówczas z rodem Zamoyskich, pełniąc w ich szczebrzeszyńskich dobrach obowiązki zarządcy. Zmarł w rodzinnym mieście.

Spoczywa:
Sklepiony grób z żelaznymi drzwiami na Cmentarzu Powązkowskim, kwatera 13, rząd VI, miejsce 19.

Ciekawostki

Stan obecny:
 

Bloki osiedla Sowińskiego. Powstały w 1958-66 wg proj. Aleksandra Kirowa i Lecha Zaborskiego. Zastosowano tu początkowo tzw. ‘płynną tapetę, która nie chciała się trzymać na ścianach i odpadała płatami. Trzeba było tynkować budynki od nowa.

Data nadania nazwy: 1948.11.15

KomentarzeKomentarze (0)