Erazma Ciołka

Położenie

Dzielnice
Wola
Osiedla
Koło

Informacje

Dodaj treść

Są trzy postaci noszące to imię.
Erazm Ciołek zw. Witelon (ok. 1230 - między 1280 a 1314) - fizyk, matematyk, filozof. Pochodził prawdopodobnie z Legnicy, gdzie pobierał swoje pierwsze nauki i został zakonnikiem. Miał być pierwszym polskim uczonym, który studiował we Francji i Włoszech. Zajmował się optyka i fizjologią widzenia (napisał dzieło Perspectivorum libri decem), badał zjawisko złudzenia optycznego, skonstruował przyrządy do kreślenia krzywych. W późniejszych latach zajął się działalnością dyplomatyczną.

Erazm Ciołek (1474-1522) - mówca, dyplomata, humanista, mecenas kultury, duchowny. Urodził się w Krakowie, gdzie studiował na miejscowej Akademii a potem był jej wykładowcą. Jako doradca króla Aleksandra Jagiellończyka a potem Zygmunta I Starego wielokrotnie posłował do Rzymu, przedstawiając Ojcu Świętemu sprawy polsko-krzyżackie oraz polsko-tureckie. W 1504 roku objął obowiązki biskupa płockiego i przez kolejne lata doprowadził do wzrostu jej znaczenia w kraju. Podczas Sejmu rzeszy w Augsburgu w 1518 roku zyskał sobie zaufanie cesarza Maksymiliana I. Był kolekcjonerem książek (zlecił wykonanie trzech słynnych ksiąg zachowanych do dziś - tzw. Graduału, Mszału i Pontyfikału Stanisława z Mogiły), posiadał jeden z największych w ówczesnej Europie zbiór map, opiekował się również uczonymi, literatami i artystami. Zmarł w Rzymie podczas szalejącej tam zarazy, zabiegając u nowego papieża o kapelusz kardynalski.

Erazm Ciołek (1492-1546) - sufragan krakowski, krewny wspomnianego wyżej. Podobnie jak on studiował w Akademii Krakowskiej, był również posłem króla Zygmunta I Starego do Rzymu. W 1522 roku został opatem zakonu cystersów w Mogile pod Krakowem, czternaście lat później - kanonikiem krakowskim a w 1544 roku biskupem sufraganem krakowskim.

Ciekawostki

Na pocz. XX w. zmieniono nazwę na Klecką, jednak przed wojną (1927.05.10 - 1933.12.14) powrócono do starego patrona. Jednak wtedy bieg ulicy był już nieco inny: stanowił niejako przedłużenie Elekcyjnej, podczas gdy wcześniej biegła równolegle do Obozowej.

Stan obecny:

Nr 37: Dom Franciszka Wąsowicza. Właściciel posiadał jedyny w okolicy telefon.

Bloki osiedla Koło-Zachód. Powstały w 1955-9 wg proj. Jerzego Paciorkowskiego. Między Obozową a Brożka.

Bloki osiedla Koło-Górczewska. Powstały w 1960-5 wg proj. Krzysztofa lacherta i Lecha Zaborskiego. Między Brożka a Górczewską.

Data nadania nazwy: 1961.11.24

KomentarzeKomentarze (0)