Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Fort Radiowo

Informacje

Dodaj treść

Krzysztof Arciszewski (1592-1656) - inżynier i architekt wojskowy. Pochodził z ariańskiej rodziny osiadłej w Rogalinie. Podczas nauki w Rakowie i Frankfurcie nad Odrą wykazywał ogromne zdolności do nauk ścisłych. Wstąpił do artylerii, swój chrzest bojowy przeszedł w czasie wojny inflanckiej (1621-22). Już wtedy interesował się tajnikami budownictwa (głównie fortyfikacjami) oraz budową okrętów. Na kierunkowe studia wyjechał do Lejdy, uzupełnił je wiedzą zdobytą w Paryżu. W 1629 roku, będąc żołnierzem Kompanii Zachodnio-Indyjskiej, wyjechał do Brazylii, biorąc udział w toczącej się tam od lat wojnie z Hiszpanami i Portugalczykami. Zastosował wówczas wynalezione przez siebie petardy wodne (pierwowzór dzisiejszych torped) oraz łódź podwodną. Dziewięć lat później, awansowany do stopnia generała, objął urząd admirała sił morskich Brazylii. Do Polski powrócił w 1645 roku. Zajął się wówczas inwentaryzacją artylerii, po czym rozbudował większość arsenałów (w tym warszawski). Brał udział w bitwach z Kozakami, jednak zniechęcony niepowodzeniami, usunął się w cień. Zmarł we wsi Buszkowy pod Gdańskiem.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1961.11.24

KomentarzeKomentarze (0)