Aleksandra Świętochowskiego

Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Jelonki Północne

Informacje

Dodaj treść

Aleksander Świętochowski (1849-1938) - publicysta, pisarz, krytyk literacki, filozof, historyk, działacz społeczno-oświatowy, aforysta. Przyszedł na świat w Stoczku Łukowskim, kształcił w gimnazjach w Siedlcach i Lublinie a następnie przyjechał do Warszawy, gdzie w latach 1866-70 studiował na Wydziale Filologiczno-Historycznym najpierw Szkoły Głównej, później zaś Uniwersytetu Warszawskiego. W 1874 roku doktoryzował się z filozofii na uniwersytecie w Lipsku. Po powrocie do stolicy współpracował z "Przeglądem Tygodniowym" (tu sformułował program młodych pozytywistów) oraz "Nowinami" a w 1881 roku założył tygodnik "Prawda", którego redaktorem naczelnym był przez ponad 20 lat. Później był wydawcą miesięcznika "Kultura Polska" a także "Humanista Polski". Aktywnie domagał się autonomii dla Królestwa Polskiego (choć w 1882 roku w jednym ze swoich artykułów przedłożył osiągnięcia ekonomiczne nad wolność), w 1906 roku założył Towarzystwo Kultury Polskiej. Wspierał rozwój oświaty, zwalczał wszelakie formy konserwatyzmu i klerykalizmu, był rzecznikiem równouprawnienia kobiet. Był przede wszystkim autorem społeczno-politycznych a także licznych tekstów z zakresu krytyki literackiej. Swoje poglądy antysocjalistyczne ujawnił wstępując w szeregi Partii Narodowej, wcześniej będąc przywódcą Stronnictwa Postępowej Demokracji. Należał do grona członków-założycieli Kasy im. Mianowskiego. Był autorem licznych dramatów (m.in. "Piękna", "Aureli Wiszar", "Regina"), powieści ("Klemens Boruta", "Aspazja", "Drygałowie", "Nałęcze"), nowel ("Bartłomiejka"), zbiorów felietonów ("Pod włoskim niebem") i studiów filozoficznych ("O powstawaniu praw moralnych", "Poeta jako człowiek pierwotny", "O prawach człowieka i obywatela", "O prawach mniejszości", "Historia chłopów polskich w zarysie"). Przez wiele lat związany był z Gołotczyzną - wsią niedaleko Sońska, gdzie już w 1909 roku założył szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich a w 1912 roku szkołę rolniczą dla chłopców "Bratne". Wówczas to przeprowadził się tam i mieszkał aż do śmierci.
Spoczywa:
Cmentarz w Sońsku.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1980.02.22. Wcześniej (1976.10.25 - 1980.02.22) nosiła imię Juliana Krzyżanowskiego.

KomentarzeKomentarze (0)