Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla
Stary Żoliborz

Informacje

Dodaj treść

Wojsko Polskie - ogólna nazwa narodowych sił militarnych, stanowiących formacje zbrojne państwa polskiego. Plac znajduje się w pobliżu jednostki wojskowej. Aleja prowadzi w kierunku Cytadeli, gdzie stacjonowało Wojsko Polskie.
Do 1979.01.01 taką samą nazwę nosiła dzisiejsza ul. Orłów Piastowskich a do 1992.02.20 ul. Złotej Jesieni.

Ciekawostki

Pod koniec lat 20 uformowano szeroką al. Gwardii, zabudowaną niskimi domami proj. Edgara Norwertha. W okolicach skrzyżowania z ul. Felińskiego zlecono Józefowi Jankowskiemu, Antoniemu Jawornickiemu i Wacławowi Wekerowi budowę osiedla pod nazwą Żoliborz Magistracki. Miała zostać odcięta budynkiem od pl. Grunwaldzkiego, ale budynek nie powstał. W 1944 została częściowo zniszczona. W 1955-61 poprawiono ubytki i podwyższono zabudowę. 
 

Stan obecny:
 Nr 1a: Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 55 im. Jana Rudego Bytnara. Powstała jako SP 176 im. 6 Pułku Piechoty jako tysiąclatka w 1958. Dzisiejszy budynek powstał w 1967. Przez 28 lat dyrektorem szkoły była pani Ewa Stasiecka. W 1999 dołączyło do szkoły podstawowej gimnazjum, a od 2000 działa tu tylko gimnazjum. Przy szkole mieści się część mieszkalna dla dyrektora szkoły.

Nr 3: willa. Od 1941 roku do śmierci mieszkał tu Witold Zawadowski.

Nr 10: przed wojną mieszkał tu gen. brygady Jakub Marian Krzemieński (1882-1955) - doktor praw, doradca prawny w sprawach wojskowych Józefa Piłsudskiego i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, następnie prezes Najwyższego Sądu Wojskowego a potem Najwyższej Izby Kontroli;
 Nr 11: dom Artura Oppmana, pseud. Or-Ot (1867-1931), o czym wspomina tablica pamiątkowa.
 Nr 12: Blok. W latach 1961-8 mieszkał tu wybitny muzyk jazzowy Krzysztof Komeda (1931-1969). Informuje o tym tablica odsłonięta 16 XI 2007.
 
 Nr 14: gmach z 1923 roku, zaprojektowany przez R. Gutta, M. Kontkiewicza i A. Bojemskiego.
 Nr 17: Kamienica. Dwupiętrowa, wspólna z nr 19.
 Nr 19: Kamienica. Dwupiętrowa, wspólna z nr 17.
 Nr 21: Willa. Wspólna z nr 23.
 Nr 22\24: Dom bliźniaczy. Powstał jako jeden z pierwszych w okolicy w 1926-8.
 
 Nr 23: Willa Millaka. Jej właścicielem był płk dr weterynarii Konrad Millak (1886-1969) - twórca podwalin weterynarii wojskowej, od 1927 roku Naczelny Lekarz Weterynarii Okręgu Korpusu Warszawskiego a podczas wojny obronnej we IX 1939 roku szef Służby Weterynaryjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Już w 1927 roku powołał Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego a po wojnie zorganizował Katedrę Weterynarii Wojskowej (którą później przejęła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prowadząc tam zajęcia z propedeutyki, historii i deontologii (nauki o powinnościach i obowiązkach). W swym dorobku naukowym miał takie publikacje, jak "Ośrodek warszawski w historii polskiej nauki weterynaryjnej", "Polacy w nauce i służbie weterynaryjnej u obcych", "Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych", "Propedeutyka weterynaryjna z uwzględnieniem historii i deontologii", "Rozpoznanie weterynaryjne w ramach pracy kwatermistrzostwa", "Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918", "Uczelnia weterynaryjna w Warszawie", "Walka o Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego i jej tło 1918-1927" czy "Warszawski Instytut Weterynaryjny w dobie >Ruchu wolnościowego< 1904-1908".
 Nr 25: Kamienica. Trzypiętrowa.
 Nr 27: Blok mieszkalno-usługowy. Dom czteropiętrowy, zamknięty od 3 stron. Od ulicy mieści się siedziba Mazurkas Travel.
 
 Nr 29: Kamienica Żoliborza Magistrackiego. Powstał pod koniec lat 20 XX w. wg proj. Jawornickiego, Jankowskiego i Wekera. Miał to być początek tzw. Żoliborza Magistrackiego, ale zrealizowano tylko ten dom. Budynek jest od alei Wojska Polskiego i od ul. Bitwy Pod Rokitną, wewnątrz jest jeszcze jeden wąski budynek mieszkalny. Po zniszczeniach wojennych nieco przerobiony. 
 
 Nr 31: Kamienica. Podwórko ma wspólne z nr 29, ale ciągnie się wzdłuż ul. Or-Ota. Powstała ok. 1930.
W podwórzu wolno stojąca, oszklona kapliczka tryptykowa z figurą Matki Boskiej.
Warzywniak Nowalijka
  Nr 35: Blok osiedla Żoliborz Południowy. Osiedle bloków z poł. lat 60 XX w. proj. Bogusława Karczewskiego. Kilkanaście bloków dla ok. 6.000 lokatorów.
 
 Nr 37:Blok osiedla Żoliborz Południowy. Osiedle bloków z poł. lat 60 XX w. proj. Bogusława Karczewskiego. Kilkanaście bloków dla ok. 6.000 lokatorów.
 Nr 38: Kamienica. Trzypiętrowa. Mieszkał tu Jacek Baszkowski (1935-2004) - artysta malarz uprawiający malarstwo olejne sztalugowe.
 Nr 39: Blok osiedla Żoliborz Południowy. Osiedle bloków z poł. lat 60 XX w. proj. Bogusława Karczewskiego. Kilkanaście bloków dla ok. 6.000 lokatorów. Wicemister Warszawy 1962.
 Nr 40: Kamienica. Trzypiętrowa.
Tablica ku pamięci rtm. Witolda Pileckiego.
 Nr 60: Salon FIAT.
 

Data nadania nazwy:1926.09.27

KomentarzeKomentarze (0)