Salomea

Informacje

Salomea (niegdyś Salomeja) - dawna osada, wydzielona w XIX w. z osady Opacz. Należała do powiatu warszawskiego (gmina Pruszków, parafia Raszyn), liczyła ok. 143 ha (254 mórg) i 133 mieszkańców, działał tu wiatrak, istniała również szkoła początkowa. Główną drogą, przy której stawiano zabudowania, była dzisiejsza ul. Jutrzenki. Rozwój osady zahamowała budowa – na jej granicy ze wsią Solipse - w 1883 roku Fortu V Twierdzy Warszawa (zniszczonego w 1909 roku), kiedy to władze carskie wydały zakaz wznoszenia jakichkolwiek murowanych budynków a na drewniane wydawana była przez nie specjalna zgoda. W 1927 roku poprowadzono tędy tory Elektrycznej Kolei Dojazdowej, łączącej Grodzisk Mazowiecki z Warszawą. Wraz z Okęciem została w 1951 roku włączona do Warszawy. Dziś jest to jedno z osiedli dzielnicy Włochy, zabudowana w większości domkami jednorodzinnymi i jeszcze do tej pory posiadająca pola uprawne.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Kleszczowa, ul. Łopuszańska, ul. Działkowa od linii między ul. Krakowiaków a ul. Przedpole, przecznica na południe od stacji kolejowej Warszawa Salomea (równolegle do ul. Serwituty), ul. Badylarska, południowa granica Zajezdni MZA, ul. Dojazdowa.