Nadwiśle

Informacje

Nadwiśle (Pas Nadwiślański) - osiedle powstałe wskutek sztucznego podziału historycznych dóbr: Julianów, Miedzeszyn-Wieś, Skrzypki, Wólka Zerzeńska oraz Zastów.

Obszar

Teren położony w obrębie: nurt Wisły, ul. Skalnicowa (na odcinku od hipotetycznego przedłużenia poniżej Łachy Łużyckiej do cieku wodnego na wschodnim krańcu ogródków działkowych), ciekiem wodnym na północ, ul. Chodzieska, ul. Trakt Lubelski, drogą bez nazwy poniżej skrzyżowania z ul. Borków na wschód, wzdłuż Kanału Zagoździańskiego, ul. Bysławska.