Las

Informacje

Las (Tomków-Las) - wzmiankowana już w XV w. wieś szlachecka. Na początku XVII w. stała się własnością marszałka nadwornego koronnego Adama Kaznowskiego, który stworzył tu również maleńką wieś Koło. Całe tereny zostały prawdopodobnie zniszczone podczas potopu szwedzkiego, kiedy to na terenie Gocławia i Saskiej Kępy rozegrała się krwawa bitwa. W 1727 roku tereny te znalazły się w tzw. kluczu dóbr wilanowskich. W przeciągu wieku liczba istniejących tu gospodarstw przekroczyła 30 a liczba stałych mieszkańców 200. Ponownie zniszczona podczas powstania listopadowego, dość szybko została odbudowana i w 1838 roku oczynszowana a w 1864 roku uwłaszczona i włączona w granice powiatu warszawskiego (gmina Zagóźdź, parafia Zerzeń). Na początku XX w. liczyła już 78 gospodarstw i 577 mieszkańców. W dwudziestoleciu międzywojennym przeprowadzono tu komasację gruntów, wytyczono też ulice, dokonując nowej lokalizacji ponad 100 zabudowań (liczba mieszkańców przekroczyła wówczas 700). Zniszczona w trakcie okupacji hitlerowskiej, szybko odbudowana, w 1951 roku wraz z okolicznymi terenami została włączona w granice administracyjne Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: Trasa Siekierkowska, Kanał Nowa Ulga (ul. Płowiecka, ul. Zastowska), ul. Spadowa, wzdłuż Rowu Zerzeńskiego, wzdłuż zachodniej granicy Jeziora Żabie, Kanał Nowe Ujście (Kanał Ulgi), nurt Wisły.