Dąbrówka

Informacje

Dąbrówka – folwark i wieś położone niegdyś w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ul. Puławskiej i Karczunkowskiej. W 1819 roku stały się własnością Aleksandra Stanisława Potockiego i weszły w skład dóbr wilanowskich. Sama wieś (wówczas pańszczyźniana) liczyła 235 ha użytków rolnych, folwark ok. 160 ha, ponadto w skład dóbr wchodził również rozległy obszar Lasu Kabackiego. Osiem lat później liczyła 19 domów i nieco ponad 200 stałych mieszkańców. Działała tu wówczas austeria, duża cegielnia oraz wiatrak. Prawie całkowicie zniszczona podczas powstania listopadowego, została odbudowana a w 1846 roku oczynszowana, co doprowadziło do trwającego blisko 15 lat konfliktu miejscowych chłopów z dzierżawcami folwarku. Po uwłaszczeniu w 1864 roku należała administracyjnie do powiatu warszawskiego (gmina i parafia Wilanów). Od 1898 roku, kiedy to powstała kolejka dojazdowa do Piaseczna, stała się bardziej znana, co znacznie wpłynęło na jej rozwój (kilka lat później było tu już blisko 500 mieszkańców i 21 domów). W okresie dwudziestolecia międzywojennego liczba domów wzrosła blisko dwukrotnie, zachowując dotychczasową liczbę ludności. Wraz z pozostałymi okolicznymi wsiami w 1951 roku została włączona w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Puławska, ul. Karczunkowska, ul. Sarabandy (wzdłuż zachodniej granicy terenu szkoły podstawowej wraz z przedłużeniem do ul. Klarnecistów), ul. Klarnecistów, ul. Kobzy, ul. Farbiarska, ul. Baletowa, ul. Puławska, poniżej ul. Tukana (po linii stanowiącej przedłużenie ul. Kobzy do Rezerwatu Las Kabacki), zachodnia i południowa (wzdłuż ul. Jagielskiej) granica Rezerwatu Las Kabacki, hipotetyczne połączenie al. Załogi Samolotu „Kościuszko” i ul. Przepiórki, ul. Kuropatwy (wzdłuż granicy miasta).