Augustówka

Informacje

Augustówka - niegdyś nadwiślańska wieś, dziś część dzielnicy Mokotów położona na południowej części łuku Siekierkowskiego. Na jej terenie (na północ od ujścia Wilanówki do Wisły) znajduje się Fort X zwany "Augustówką" lub "Siekierkami"- jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa. Wybudowany w latach `80 XIX w. z racji położenia na podmokłym terenie nie posiadał żadnych betonowych schronów. Był zwykłą dwuwałową baterią znajdującą się w stale mokrej fosie. Prowadziła do niego wybrukowana droga, której resztą jest dzisiejsza ul. Wolicka. Istniał do 1913 roku, kiedy to został częściowo zniszczony. W czasie okupacji hitlerowskiej był świadkiem zarówno obrony wojsk polskich (1939), jak i niemieckich (1944). Później został przekształcony w strzelnicę sportową. Inną atrakcją tych terenów są starorzecza Wisły wraz z powstałymi jeziorami (Czerniakowskie, Sielanka i Wilanowskie).

Obszar

Teren położony w obrębie: oś Trasy Siekierkowskiej, ul. Wolicka (do wysokości ogródków działkowych), wzdłuż zachodniego brzegu Jeziorka Czerniakowskiego, ul. Jeziorna, ul. Okrężna, ul. Rymanowska, ul. Augustówka, ul. Zawodzie z linią przedłużającą, rzeka Wilanówka, rzeka Wisła w kierunku północnym do wysokości Mostu Siekierkowskiego i kanału Nowa Ulga na Pradze.