Kamienica Szpremonta

Mapa

Informacje

W 1659 stał tu drewniany dom kapitana Piotrowskiego, z kramnicą i stajnią na 20 koni. W 1669 właścicielem był już kucharz Dzienasz. ! 743 dom należał do Szpremonta i to on zastąpił domek kamienicą. Ok. 1770 kamienicę kupił od wdowy Szpremontowej Wojciech Saryusz-Witkowski i kamienicę przebudował. Kamienica miała dwa podwórza z parami oficyn poprzecznych i północnych. Pod oknami bocznymi znajdowała się dekoracja: triada arkadek z książkami. W latach ’60 XIX w. mieścił się tu skład wyrobów z brązu i lamp z fabryki C.L. Alexandra. W okresie międzywojennym działały tu różne sklepiki i kawiarnia Warszawska. W 1944 kamienica została spalona, odbudowana ok. 1950 bez oficyn.