Kamienica Ignatowskiego

Mapa

Informacje

W 1669 stał tu dworek skrzypka Chojnackiego, liczący 4 izby, komorę i kuchnię. W drugiej poł. XVIII w. stał tu drewniany dom Wojciecha Szostowicza, a kamienica obecna zbudowana została w 1770 dla Ignatowskiego. W 1790 na zapleczu stały 2 oficyny. W 1819 właścicielem był Krzysztof Liszewski. W okresie międzywojennym działał tu bar. Kamienicę spalono w 1944 i odbudowano w 1948-9 z nową oficyną południową i nowa dekoracją fasady.