kamienica Garskich

Mapa

Informacje

W 1659-60 powstał tu dom Suchodolskiego, a w 1669 należał do krawca Sokołka. Nieruchomość w 1700 kupił posesję Franciszek Glinicki. Zbudowana w 1743 nowa kamienica dla doktora Kostrzębskiego, zastąpiona w 1754 nową. W latach 1770-90 kamienica należała do Garskiego, potem do Heleny Garskiej. W 1867 kamienicę przebudowano dla Ludwika Kocha wg proj. Józefa Orłowskiego: w niszy na fasadzie stała figura MB z Dzieciątkiem. Na pocz. XIX w działała tu księgarnia francuska Fryderyka Pfaffa. W 1819 od Koziej stanął tu jeszcze jeden dom piętrowy, przebudowany i podwyższony o piętro w 1881-2. Na pocz. XX w. dodano mu jeszcze jedno piętro. W 1937 całkowicie usunięto dekoracje, wprowadzając tylko listwy i opaski. W okresie międzywojennym mieściły tu księgarnia i wydawnictwo Dobro z książkami i pismami rosyjskimi i agencja prasowa Russpress. W 1944 kamienica została zniszczona całkowicie, ostał sie za to budynek od Koziej, jednak po wojnie rozebrano wszystko i w 1948-9 zrekonstruowano kamienicę wg proj. Jana Bieńkowskiego dla prywatnych właścicieli. Figura MB jest tylko podobna do starej.