Kamienica Czulskiego

Mapa

Informacje

W 1659 stał tu dom kuśnierza Stalmierskiego, w 1669 własność Tomasza Rodalskiego. Ok. 1743 powstał tu dom murowany, wybudowany przez Boguszów, który w 1754 był własnością sekretarza królewskiego Makowskiego. Mieścił się tu wtedy szynk Jana Arenta. Niedługo potem przebudowano, lub zbudowano na nowo kamienicę dla Czulskiego. W latach ’80 XVIII w. właścicielem domu był Johann Ekiert. Pod koniec XVIII w. dobudowano piętro z nową facjatką. W okresie międzywojennym działała tu kawiarnia Akademicka od 1915, a także skład futer I. Szmidta, skład futer i rogów T. Żerańskiego. W 1944 kamienica została częściowo spalona i odrestaurowana w 1948-9. Zachowały się poręcze z ok. 1905 na klatce schodowej jeszcze z XVIII w.