Gmach Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

Mapa

Położenie

Dzielnica
Śródmieście
Osiedle
Powiśle Śródmieście Północne
Ulica
Karowa

Informacje

Jednym z założycieli WTH, powstałego w 1899, był Bolesław Prus. WTH zajmowało się zapobieganiem gruźlicy, organizowaniem kolonii letnich. Budynek zbudowano w 1913-5 wg proj. Jana Heuricha syna. W okresie międzywojennym sale wynajmowane były na spotkania różnych partii, które kończyły się często bijatykami. Tutaj także Piłsudski wygłaszał swoje przemówienia) w styczniu 1925).