Gmach Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego

Mapa

Położenie

Dzielnica
Śródmieście
Osiedle
Powiśle Śródmieście Północne
Ulica
Karowa

Informacje

Jednym z założycieli WTH, powstałego w 1899, był Bolesław Prus. WTH zajmowało się zapobieganiem gruźlicy, organizowaniem kolonii letnich. Budynek zbudowano w 1913-5 wg proj. Jana Heuricha syna. W okresie międzywojennym sale wynajmowane były na spotkania różnych partii, które kończyły się często bijatykami. Tutaj także Piłsudski wygłaszał swoje przemówienia) w styczniu 1925). Wiadukt Markiewicza. Zbudowany w 1903-5 wg proj. Stefana Szyllera i z dekoracją rzeźbiarską Jana Wojdygi. Pierwotny plan zakładał zygzakowaty zjazd przez tereny Wizytek. Druga wersja to skromny ślimak lewoskrętny. Zrealizowano wreszcie trzeci wariant. Planowano nawet ruchome schody!! Od 19XX odbywają się tu samochodowe Rajdy Barbórkowe (zawsze ok. 04.12).Stanisław Markiewicz był lekarzem WTH, higienistą i społecznikiem. Syrenka. Powstała w 1905, ma 320 cm. wysokości. Już w 1907 została zniszczona przez wandali, ale że był to tylko cynkowy odlew, w 1912 lub 1914 zastąpiono go rzeźbą odlaną z cyny, pomalowaną na kolor kamienia. W 1985 Syrenę odnowiono.