budynek powojenny 77

Mapa

Informacje

W poł. XVIII w. mieściła się tu kamienica Seidlerowej. W 1754 stała tu także parterowa kamieniczka Jakuba Fontany, a między 1768-74 stanęła na jej miejscu kamienica Celnera wg proj. Fontany. W 1783 budynek przeszedł w ręce Paschalisa Jakubowicza, wytwórcy pasów kontuszowych. Działał tu skład tytoniu. W 1887 kamienicę wyburzono. Budynek spłonął w 1939.