Bemowo

Bemowo – powojenna nazwa osiedla Bornerowo, powstała od pobliskiego Fortu Bema (ul. Powązkowska), zapewne dla zatarcia międzywojennej przeszłości i osoby inicjatora jego budowy, ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera. Pierwotnie istniały tu wsie szlacheckie, prawie całkowicie zniszczone podczas potopu szwedzkiego (pó

Czytaj więcej

Ulice