Ziemskiego „Wachnowskiego” Karola gen.

Położenie

Dzielnice
Rembertów
Osiedla
Stary Rembertów

Informacje

Dodaj treść

Karol Ziemski (1895-1977)  generał brygady w Wojsku Polskim. W wieku 20 lat wcielony do armii rosyjskiej. Ukończył Szkołę Oficerską w Kijowie. W 1918 roku wstąpił do armii polskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, podczas II wojny światowej uczestniczył w obronie Modlina, później zaangażował się w działalność konspiracyjną. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził Grupą "Północ. Po upadku zrywu przebywał w obozie koncentracyjnym Neuengamme. Uwolniony w 1945 roku, zamieszkał w Londynie. Uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ciekawostki

Ulica zabudowana została tzw. Kolonią Oficerską.

Stan obecny:

Nr 26: Gimnazjum nr 126 im. Bohaterów Westerplatte. Szkoła powstała w 1958 jako SP 207 na terenie Akademii Sztabu Generalnego. W pierwszym roku było 387 uczniów i 12 nauczycieli. W 1959 zorganizowano tu świetlicę dla dzieci matek pracujących. W 1960 dyrektorem został Jan Siemiński. W 1965 wybudowano obecny budynek szkoły. Szkoła współpracowała ściśle z ASG, potem także z AWF i Studium Wychowania Przedszkolnego. Od 1967 szkoła posiada swój sztandar i nosi imię obecnego patrona. W 1999 w szkole utworzono gimnazjum, a od 2001 podstawówka przestała działać. W 2010 zakończono budowę sali gimnastycznej i boiska. Wyremontowano budynek szkoły.
 
 Data nadania nazwy: 1998.05.25. Wcześniej (1957.04.07 - 1998.05.25) ulica ta nazywała się 22 Lipca.

KomentarzeKomentarze (0)