Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Bronisław Ferdynand Trentowski (1808-1869)  filozof, pedagog, wolnomularz, mesjanista. Pochodził z podchełmskiego Opola, kształcił w Kolegium Pijarów w Łukowie, później przybył do Warszawy, gdzie podjął studia na miejscowym uniwersytecie. Był uczestnikiem powstania listopadowego, po którego upadku wyjechał z kraju. Początkowo studiował w Królewcu, później w Heidelbergu, by osiąść we Fryburgu. Stamtąd  za pośrednictwem Karola Marcinkowskiego  współpracował z myślicielami poznańskimi. Swój mesjanistyczny system wychowania i kształcenia oparł na teorii szczególnego umiłowania przez Polaków wolności i w związku z tym koniecznością spełnienia dziejowej misji. Jego najsłynniejsze dzieła to „Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, „Wiara słowiańska, czyli etyka piastująca wszechświatoraz „Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem, wprowadzając tym samym do języka polskiego pojęcie „cybernetyka. Bardzo zaangażowany w Wiosnę Ludów, po jej klęsce i pozostaniu ojczyzny pod zaborami doznał załamania psychicznego. Wycofał się z życia publicznego, poświęcając się całkowicie stworzeniu polskiej filozofii narodowej. Nie udało mu się tego dokonać  zmarł we Fryburgu, a dopiero po śmierci ukazała się jego encyklopedia filozoficzna, zatytułowana „Panteon wiedzy ludzkiej.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1926.09.27

KomentarzeKomentarze (0)