Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Natolin

Informacje

Dodaj treść

Pál Teleki hrabia Szék (1879-1941) - polityk węgierski, z wykształcenia geograf. Przyszedł na świat w Budapeszcie, tutaj też ukończył uniwersytet i został wykładowcą akademickim. Był wówczas wziętym kartografem, dlatego też w 1919 roku znalazł się wśród delegatów na konferencję pokojową w Wersalu. W latach 1920-21 był premierem Węgier, później wycofał się jednak z polityki i został Węgierskim Naczelnikiem Skautowym. Do polityki powrócił w 1938 roku, obejmując tekę ministra oświaty i wyznań. Po raz drugi premierem został w roku, następnym, wprowadzając prawa o wydźwięku antysemickim, jednocześnie likwidując partie o charakterze faszystowskim. Był zdecydowanie przeciwnym inwazji hitlerowskiej na Polskę, dlatego też na prośbę ministra Józefa Becka podjął decyzję o otwarciu granic dla uchodźców z Polski, skąd umożliwił im przedostanie się na Zachód. Zginął śmiercią samobójczą w rodzinnym mieście, sprzeciwiając się wspólnej z Niemcami agresji Węgier na Jugosławię.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1998.05.11

KomentarzeKomentarze (0)