Położenie

Dzielnice
Praga Północ
Osiedla
Nowa Praga

Informacje

Dodaj treść

Święty Cyryl (827-869) i Święty Metody (815-885) - bracia misjonarze pochodzący z Salonik, twórcy rytu słowiańskiego. Imiona, pod którymi ich znamy to imiona zakonne - naprawdę byli to Konstanty i Michał. Wykształcenie zdobyte w rodzinnym mieście uzupełniali w Konstantynopolu. Pierwszym, który wstąpił do zakonu był Metody - miało to miejsce ok. 840 roku w Bitynii, brat dołączył do niego po piętnastu latach, chociaż święcenia kapłańskie przyjął od. 847 roku. Obaj zostali wysłani do kraju Chazarów, rozciągającym się między Wołgą a Donem, gdzie szerzyli Pismo Święte, które wcześniej przetłumaczyli na język słowiański. Stworzyli wówczas głagolicę - 40-literowy alfabet doskonale oddający dźwięki typowe dla języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. W 862 obaj wyruszyli na Morawy, skąd sześć lat potem wyruszyli do Rzymu. Tam zmarł Cyryl, Metody zaś został mianowany arcybiskupem Moraw. Oskarżony jednak o herezję wkrótce został uwięziony przez niemieckich duchownych na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim, jednak uwolniony przez papieża Jana VIII powrócił do pełnienia swych obowiązków. W 1863 roku papież Pius IX ogłosił ich patronami narodów słowiańskich a w 1974 roku relikwie św. Cyryla zostały przekazane przez papieża Pawła VI Cerkwi prawosławnej i dziś znajdują się w jego rodzinnym mieście. 31 XII 1981 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

Ciekawostki

Nazwa tej ulicy nadana została nie bez powodu - przylega ona bowiem do terenu Cerkwi św. Marii Magdaleny.

Stan obecny:
 
 Nr 1: Blok osiedla Praga I. Powstał w 1948-50 wg proj. Heleny i Szymona Syrkusów.
 
 Nr 4: Komisariat Policji Praga Północ. Powstał w latach 30 XX w. jako internat studentów teologii prawosławnej. Kiedy wojska radzieckie wkroczyły na Pragę, umieszczono tu siedzibę UB i MO. Od 2010 roku budynek zajmuje już Kościół Prawosławny.
 
 Data nadania nazwy: prawdopodobnie rok 1930.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)