Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Stara Ochota

Informacje

Dodaj treść

Józef Klemens Supiński (1804-1893) - filozof, prawnik, ekonomista i socjolog, prekursor pozytywizmu polskiego. Przyszedł na świat w Romanowie niedaleko Lwowa. W Warszawie znalazł się już jako młody chłopak, uczęszczając najpierw do Liceum Samuela Bogumiła Lindego a następnie Szkoły Pijarów na Żoliborzu. W 1827 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i został urzędnikiem w Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Był dość aktywnym uczestnikiem powstania listopadowego (służył w artylerii, osiągając pod koniec walk stopień oficerski), dlatego też po jego upadku w 1831 roku - obawiając się represji ze strony władz carskich - wyjechał do Paryża. Tam przez blisko piętnaście lat był buchalterem a następnie dyrektorem jednej z fabryk. W 1844 roku powrócił do Galicji i osiedlił się we Lwowie, z którym pozostał związany do końca życia. Początkowo pracował w miejscowe Kasie Oszczędności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, z czasem zajął się pracami ekonomicznymi, współpracując z wieloma pismami lwowskimi i warszawskimi. Był autorem powiedzenia "praca organiczna", gorącym orędownikiem przeprowadzenia natychmiastowych reform gospodarczych. Jako socjolog interesował się działaniem praw przyrody w społeczeństwie, próbował też formułować prawa rządzące społecznymi zasadami współżycia i rozwoju. Był autorem takich publikacji, jak "Myśl ogólna fizjologii powszechnej" czy "Szkoła Polska Gospodarstwa Społecznego". W 1873 roku został członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie a także doctorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego a potem Uniwersytetu Lwowskiego. Pod koniec życia - na skutek utraty wzroku - prawie całkowicie wycofał się z życia publicznego. Zmarł we Lwowie.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy: 1923.12.06

KomentarzeKomentarze (0)