Skwer 1 Dywizji Grenadierów - Francja 1940

Położenie

Dzielnice
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

1 Dywizja Grenadierów - dywizja piechoty Wojska Polskiego sformowana w obozie ćwiczebnym Camp de Couidan we Francji z wydanego 13 XI 1939 roku rozkazu Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego. Jej głównym organizatorem został gen. Stanisław Maczek (dowódca stacjonujących tu wojsk), zaś faktycznym dowódcą wówczas płk. dypl. a od maja - generał brygady Bronisław Bolesław Duch (1896-1980). 18 V formacja wcielona została w skład XX Korpusu i skierowana na front do dyspozycji II grupy armii francuskiej. Jej stan liczebny wynosił wówczas nieco ponad 16 000 żołnierzy. Uczestniczyła w walkach w rejonie kanału Marna - Ren (Lagarde, Baccarat, Meriller, Neureville). Rozwiązana rozkazem z 21 VI 1940 roku w związku z kapitulacją Francji. Straty wyniosły ponad 5200 żołnierzy a ci, którzy ocaleli, przedostali się do Szwajcarii bądź do Wielkiej Brytanii. Inni rozproszyli się: kilkudziesięciu trafiło do Szwajcarii, inni do niewoli niemieckiej lub dostali się do domów we Francji. (dziękujemy za uzupełnienia janowi 1079).

Ciekawostki

Stan obecny:

Wolno stojący na trawniku ciosany głaz z napisem upamiętniającym grenadierów różnych formacji.  

Data nadania: 2004.05.13

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)