Położenie

Dzielnice
Praga Północ
Osiedla
Nowa Praga

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
 Józef Haller (1783-1850) - prezes Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej, uczestnik powstania listopadowego. Związany z tym miastem był wziętym prawnikiem a także społecznikiem, inicjatorem budowy mostu na Wiśle czy szpitala św. Łazarza.
 Spoczywa:
Cmentarzu Rakowicki w Krakowie, Pas 10.
 
Józef Haller von Hallenburg (1873-1960)  dowódca, polityk prawicowy, działacz społeczny, harcmistrz, wnuk wspomnianego wyżej. Pochodził z podkrakowskiego majątku Jurczyce, we Lwowie ukończył gimnazjum, studiował wojskowość w Koszycach, Hranicach i w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu (Wydział Artylerii). Podczas I wojny światowej objął początkowo dowództwo nad 3. Pułkiem Legionów (bitwa pod Rafajłową 23 I 1915) a w 1916 roku nad II Brygadą Legionów, z którą walczył pod Rarańczą (15/16 II 1918) oraz Kaniowem (10/11 V 1918). W VII 1918 roku przedostał się do Francji, gdzie został dowódcą słynnej Błękitnej Armii. Do Warszawy powrócił 21 IV 1919 roku, prawie natychmiast otrzymując tytuł honorowego obywatela miasta. Rok później objął w imieniu Rzeczypospolitej Pomorze Gdańskie (słynny pierścień zaślubinowy rzucony w głębię morza) a podczas wojny polsko-bolszewickiej stał na czele ochotniczej armii. W dwudziestoleciu międzywojennym był przez siedem lat poseł na sejm, należał do grona zdecydowanych przeciwników prezydenta Gabriela Narutowicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przewrocie majowym przesunięty został w stan spoczynku. Wspólnie z Władysławem Sikorskim powołał do życia opozycyjny Front Morges a w 1937 roku również Stronnictwo Pracy. Po kampanii wrześniowej znalazł się na emigracji we Francji a po jej upadku w Wielkiej Brytanii, w latach 1940-3 był ministrem oświaty w rządzie Sikorskiego. Po wojnie pozostał w Londynie, gdzie zmarł.
 Spoczywa:
Garnizonowy kościół św. Agnieszki na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, dokąd w 1993 roku jego prochy z cmentarza Gunnersbury.
Do 1953.05.28 był patronem dzisiejszej ul. Borsuczej.

Ciekawostki

Powstał w latach 50 XX w. jako część projektu osiedla mieszkaniowego.
 Stan obecny:
 Bloki osiedla Praga II. Powstały wg proj. Jerzego Gieysztora i Jerzego Kumelowskiego. Na 50 hektarach chciano postawić praski MDM dla ponad 20.000 osób. Założenie było takie, że osiedle miało być narodowe i socjalistyczne i architekci zinterpretowali je w ten sposób.
 Data nadania nazwy: 1991.01.24. 1957.05.28 - 1991.01.24 nosił imię Juliana Leńskiego.

KomentarzeKomentarze (0)