mjr. Franciszka Michała Amałowicza „Tatara”

Położenie

Dzielnice
Rembertów
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Franciszek Michał "Tatar" Amałowicz (28 II 1903 - 16 IV 1975) - major Wojska Polskiego, lekarz. Urodził się we Lwowie, gdzie jako 15-latek, będąc jednym z "Orląt Lwowskich", brał udział w walkach o miasto. W 1921 roku przedostał się na Śląsk i tam uczestniczył w III Powstaniu. Po ukończeniu studiów medycznych został w 1931 roku lekarzem wojskowym I Korpusu kadetów w Rawiczu, na początku okupacji hitlerowskiej pełnił obowiązki naczelnego lekarza 55. Pułku Piechoty Armii Poznań. Współtworzył Szpital Miejski a potem zorganizował Szpital Zakaźny w Rembertowie, w którym to wówczas miasteczku zamieszkał po przedostaniu się do Warszawy. Związał się wówczas z Armią Krajową - m.in. pełnił obowiązki komendanta Rejonu I (01.1943 - 03.1942). Zainicjował działalność kilkuosobowych sekcji specjalnych zajmujących się sabotażem gospodarczym (niszczenie sieci przewodowej, rozsypywanie kolców na szosach, uszkadzanie składów kolejowych) a także grup szturmowych, likwidujących kolaborantów i rozbrajających patrole wroga. Później kierował służba sanitarną Rejonu "Dęby" VII Obwodu "Obroża" (Rejon III AK - Rembertów). Aresztowany przez NKWD w 1944 został wywieziony do Rosji. Przez pierwsze prawie 11 lat był łącznie w 19 różnych łagrach (m.in. Skrobów-Stalinogorsk-Moskwa Butyrki), w 1955 roku został lekarzem kopalni uranu w Kowarach. Powrócił dopiero na skutek "odwilży" w 1958 roku i zamieszkał ponownie w Rembertowie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Na wysokości numeru 7: Wiąz szypułkowy. Pomnik przyrody.

Data nadania nazwy: 1998.05.25. 1951.05.15 - 1998.05.25 ulica ta nosiła imię Małgorzaty Fornalskiej.

KomentarzeKomentarze (0)