Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Filtry

Informacje

Dodaj treść

Józef Mianowski (1804-1879) - lekarz i działacz społeczny. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, później pracował jako asystent J.Śniadeckiego. Wykładał fizjologię i terapie ogólną w Wilnie, pracował także jako lekarz. W latach 60-tych był rektorem warszawskiej Szkoły Głównej. W czasie powstania styczniowego chronił studentów przed represjami. Zabiegał o przekształcenie Szkoły Głównej w Uniwersytet Warszawski. Polityka rusyfikacyjna zmusiła go jednak do opuszczenia kraju. Wyjechał do Włoch, gdzie mieszkał do śmierci. Na jego cześć otwarto Kasę Pomocy dla osób pracujących na polu naukowym im. dr med. Józefa Mianowskiego.
Do 1954.05.20 był patronem dzisiejszej ul. Słotnej.

Ciekawostki

Wykreślona w 1923 przez Ministerstwo Robót Publicznych pod budowę nowego osiedla i węzła komunikacyjnego.
 

Stan obecny:
 Nr 3: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.
 Nr 4: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.. Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 5: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.
 Nr 6: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6. Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 7: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.
 Nr 8: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6. Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 9: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.
 Nr 10: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6. Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 12: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 14: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6. Dwupiętrowa, powstała wg proj. Teofila Wiśniowieckiego.
 Nr 15: Reduta Wawelska. Wpisana do rejestru zabytków.
 Nr 16: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.
 Nr 18: Willa kolonii Lubeckiego. Powstała w 1924-6.

Nr 24: przez wiele lat mieszkał tu Stanisław Józef Leonard Szober (1879-1938) - wybitny językoznawca, pedagog, autor m.in. "Gramatyki języka polskiego".
 

 Data nadania nazwy: 1923.12.06

KomentarzeKomentarze (0)