Położenie

Dzielnice
Praga Północ
Osiedla
Stara Praga

Informacje

Dodaj treść

Karol Marcinkowski (1800-1846) - lekarz, filantrop. Jego dzieciństwo związane było z Wielkopolską, na studia medyczne wyjechał jednak do Berlina. Po studiach wrócił do Poznania, gdzie pracował w szpitalu. Brał udział w powstaniu listopadowym, został uhonorowany krzyżem Virtuti Militari. Założył Spółkę Akcyjną Bazar oraz Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. Jako radny miejski w Poznaniu podejmował liczne działania na rzecz poprawy sytuacji materialnej biednych.

Ciekawostki

Powstała pod koniec XVIII w., jest już na planie Bacha z 1808. Nazywała się Sprzeczna lub Sporna. Obejmowała dwie ulice, dopiero w 1921 rozbito ją na Marcinkowskiego i Sprzeczną.
 

Stan obecny:
Nr 2: Zespół Budynków Straży Pożarnej. Powstałe w 1878 wg proj. Józefa Orłowskiego. Kamień węgielny położył Sokrates Starynkiewicz. Mieścił się tu dom mieszkalny dla 100 strażaków i kominiarzy, biura, wieża obserwacyjna, wozownie i ogrzewane stajnie, warsztaty, magazyny, lodownie Wieża obserwacyjna była najwyższym budynkiem na Pradze, rozebrano ją w 1954.
Przed budynkiem znajduje się kapliczka.
~ Waga miejska. Na miejscu straży pożarnej w XIX w. mieścił się plac, gdzie stał drewniany budynek wagi miejskiej, gdzie ważono trzodę na targ.
Nr 7: Kamienica. Pochodzi z pocz. XX w.
Nr 9: Kamienica. Pochodzi z pocz. XX w.
Nr 13: Kamienica. Pochodzi z pocz. XX w.
 

Data nadania nazwy: 1921.07.05

KomentarzeKomentarze (0)