Położenie

Dzielnice
Praga Północ
Osiedla
Stara Praga

Informacje

Dodaj treść

Mackiewicz Antoni (między 1826 a 1828  1863)  katolicki duchowny, inicjator powstania styczniowego na Litwie. Przyszedł na świat w Cytowianach pod Rosieniem na Żmudzi, w rodzinie zaściankowego szlachcica. Po ukończeniu nauki w jednym z wileńskich gimnazjów, studiował na uniwersytecie w Kijowie. Nauki zapewne nie ukończył, bowiem w 1850 roku wstąpił do seminarium duchownego w żmudzkich Worniach. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1855 roku pozostał na Żmudzi  początkowo jako wikariusz w Krakinowie, później jako proboszcz parafii filialnej w Podbrzeziu niedaleko Surwiliszek. Rozpoczął tam również działalność agitacyjną, nawołując do likwidacji pańszczyzny i demokratyzacji ustroju. Nawiązał wówczas kontakt z miejscowymi przywódcami Czerwonych. Po wybuchu powstania styczniowego zorganizował oddział zbrojny liczący ok. 250 ochotników (tzw. Pułk podbrzeski) i po odczytaniu w trakcie jednej z Mszy Św. Manifestu Rządu Narodowego zapoczątkował powstanie na Litwie. 27 III 1863 roku uczestniczył w zwycięskiej potyczce pod Meganiami, później podporządkował jednak swój oddział Zygmuntowi Sierakowskiemu i wraz z nim walczył 21 IV pod Ginietyniami, Birmami (7-9 V, gdzie był świadkiem śmierci swego dowódcy) i rodzinnymi Bytowianami (6 VI). Kolejne bitwy  pod Żoginami (18 VI), Montwidami (24 VI), Świętobrością (19 X) i Gojżewką (26 XI)  okazały się pasmem samych klęsk. Wobec utraty kontaktu z dyktatorem powstania Romualdem Trauguttem, został wysłany przez swoich dowódców do Warszawy z rozkazem zdobycia broni i rozeznaniem się w sytuacji położenia innych formacji. Schwytany 17 XII podczas przeprawy przez rzekę Niemen, został odstawiony przez żołnierzy rosyjskich do Kowna, po krótkim procesie został skazany na karę śmierci. Wyrok - przez powieszenie - został wykonany 28 XII.

Ciekawostki

Powstała w 1933 jako droga dojazdowa do posesji, powstałej w wyniku parcelacji nieruchomości Józefa Holtorfa, który miał wraz ze wspólnikami 6 posesji.
 

Stan obecny:

Nr 1: Kamienica Holtorfa. Powstała w 1936-7 wg proj. Bolesława Szmidta dla Józefa Holtorfa, właściciela tych ziem.
 

Data nadania nazwy: 1938.01.01

KomentarzeKomentarze (0)