Położenie

Dzielnice
Rembertów
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Witold Aleksander Kiejstutowicz (1350-1430) - syn Kiejstuta i Biruty, stryjeczny brat Władysława Jagiełły, Wielki Książę Litewski od 1401 roku. Walczył z Krzyżakami a później o panowanie w swojej ojczyźnie. Uwięziony wraz z ojcem w Krewie przez Jagiełłę, zbiegł do swego szwagra, księcia Janusza panującego na Mazowszu. Podpisał nawet układ z Krzyżakami, w którym przekazywał im swoje ziemie na wypadek bezpotomnej śmierci. Jednak już w 1385 roku pogodził się z przyszłym władcą Polski i podpisał unię w Krewie. Przyjął też chrzest na którym obrał sobie imię Aleksander. W latach 1392-1401 był namiestnikiem Władysława Jagiełły na Litwie, później aż do śmierci - na mocy unii wileńsko-radomskiej - Wielkim Księciem Litewskim. W 1413 roku podpisał unię w Horodle, mocą której potwierdził instytucję odrębnego wielkiego księcia na Litwie. Znacznie przyczynił się do centralizacji państwa litewskiego a za jego panowania kraj osiągnął największy obszar w swoich dziejach - prawie milion kilometrów kwadratowych. Zmarł w Trokach, spoczął w katedrze wileńskiej, jednak jego grób został zniszczony w XVII w.

Ciekawostki

W 2005 ulicę wyłożono nową, klinkierową nawierzchnią.
Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1957.04.07

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)