Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Jeziorki Północne

Informacje

Dodaj treść

Przez wiele lat w tej części Ursynowa znajdowały się gospodarstwa rolne, na których wypasano konie. Ponadto leżała pomiędzy pagórkami (obecna Kopa Cwila).

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 8: w tym domu mieszkał Jerzy Bończak (ur. 1949) - aktor związany z warszawskimi teatrami: Rozmaitości, Nowym, Kwadrat i Komedia, pamiętny również z wielu ról telewizyjnych, m.in. "Alternatywy 4", "Dom".

Park im. Romana Kozłowskiego. Po zachodniej stronie ulicy. Jego znaczną częśc zajmuje Kopa Cwila, powstała przed 1977 rokiem z ziemi i zniszczonych prefabrykatów, przywożonych tu w trakcie budowy pobliskiego osiedla. W latach `80 krótko działał tu wyciąg narciarski i tor saneczkowy. Legendy mówia, że miała to byc osłona gigantycznego zbiornika z chlorem lub po prostu odgrodzeniem od ruchliwej ul. Puławskiej i Doliny Służewieckiej.

Roman Stanisław Jakub Kozłowski (1 II 1889 - 2 V 1977) - paleontolog i geolog, profesor. Pochodził z Zazamcza, w pobliskim Włocławku ukończył Szkołę Handlową. Nie chcąc służyc przymusowo w armii carskiej wyjechał do Fryburga, gdzie rozpoczął studia z zakresu nauk przyrodniczych, kontynuując je później na paryskiej Sorbonie i w Muzeum Historii Naturalnej, gdzie przez trzy lata prowadził badania paleontologiczne. W latach 1913-21 przebywał w Boliwii, będąc wykładowcą a później badaczem. Od 1924 roku mieszkał w Warszawie, wykładając na Wolnej Wszechnicy Polskiej a od 1927 roku kierując również Katedrą Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w Państwowym Instytutcie Geologicznym, po wojnie pozostał wykładowcą akademickim. Opublikował 43 prace naukowe (m.in. "Historyczny rozwój świata organicznego", "Ramienionogi gotlandzkie polskiego Podola", "O niektórych ortydach ordowickich z okolic Petersburga", "Les gisements argento-stanifres d'Oruro en Bolivie", "Tymczasowe wiadomości o graptolitach z tremadoku Polski i o ich teoretycznym znaczeniu") a także liczne artykuły popularnonaukowe. W swym dorobku miał również wspomnienia wojenne opowiadane młodzieży, zatytułowane "Taczanka naprzód". Zmarł w Warszawie a 7 II 1992 roku park otrzymał Jego imię.
Henryk Cwil - inżynier pełniący funkcję inspektora Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych, nadzorujący wyładunek ziemi.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)