Położenie

Dzielnice
Rembertów
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Dorota Kłuszyńska wł. Dora Pilcer-Herstal (1876-1952) - działaczka społeczna, polityk, feministka. Pochodziła z żydowskiej rodziny osiadłej w Tarnowie, jednak dość szybko odcięła się od swoich korzeni i do końca życia pozostała ateistką. Przez dwa lata była wolną słuchaczką na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego, jednak po ślubie z Chaimem Herstalem (Henrykiem Kłuszyńskim) przerwała studia i zajęła się wydawaniem jednodniówek dla organizacji socjalistycznych. W 1900 roku zamieszkała na Śląsku Cieszyńskim. Wtedy też została członkiem PPS, przez lata znacznie awansując w jej strukturach (od 1918 - członek Komitetu Wykonawczego; od 1921 - członek Rady naczelnej; od 1931 roku kierowała Centralnym Wydziałem Kobiecym). Jeszcze przed przeprowadzką do Łodzi w 1920 roku rozpoczęła walkę o równouprawnienie kobiet, wydając pierwsze pismo socjalistyczne skierowane do tej grupy odbiorców - "Głos Kobiet". W latach 1925-35 - z list PPS i Centrolewu - była senatorem, działała też w licznych organizacjach pozaparlamentarnych, m.in. była przewodniczącą oddziału warszawskiego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego., działał tez w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Okres okupacji hitlerowskiej przypomniał o jej pochodzeniu - do 1942 roku ukrywała się w Warszawie, gdzie zamieszkała siedem lat wcześniej, następnie zaś - zagrożona dekonspiracją - na wsi pod Grójcem. Po wojnie została posłem do Krajowej Rady Narodowej a potem Sejmu Ustawodawczego. W 1948 roku wstąpiła w szeregi PZPR i znalazła się w składzie jej Komitetu Centralnego, mianowana również została prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zmarła w Warszawie, w niespełna miesiąc po wybraniu na posła Sejmu I kadencji PRL.

Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 24 A, rząd TUJE (Aleja Zasłużonych), miejsce 3.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1960.05.05. Wcześniej ulica ta nosiła imię Marcina Kasprzaka.

KomentarzeKomentarze (0)