Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Właścicielem ziem był łowczy ziemi rawskiej - Kłopocki.

Ciekawostki

Powstała ok. 1720 jako Paryszewszczyzna. W XVIII w. mieścił się tu Cuchthauz, czyli więzienie i szpital dla sierot moralnie zaniedbanych. Po zbudowaniu dworca Gdańskiego jej długość uległa skróceniu; obecnie jest to mała uliczka zagubiona pomiędzy działkami i torami kolejowymi.

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1770 rok