Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Kazimierz Brodziński (1791-1835) - poeta, tłumacz. Pochodził z podbocheńskiej Królówki, był porucznikiem w armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w bitwie pod Lipskiem. W 1814 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie początkowo został nauczycielem literatury w Szkole Dramatycznej, później zaś uczył w konwikcie Pijarów na Żoliborzu a także wykładał literaturę i estetykę na Uniwersytecie Warszawskim. jako poeta debiutował będąc jeszcze w wojsku, później tworzył głównie elegie i sielanki, z których najsłynniejsze to "Wiesław" oraz "Staś i Halina" znana jako "Czerniaków". Był tłumaczem "Cierpień młodego Wertera" J. W. Goethego, "Pieśni Osjana" a także łacińskich fragmentów Biblii i elegii J. Kochanowskiego. Podczas powstania listopadowego sprawował obowiązki generalnego wizytatora szkół warszawskich. Zmarł w Dreźnie, podczas podróży kuracyjnej z Karlsbadu.

Upamiętnienia:
Ul. Krakowskie Przedmieście 34 - kościół Wizytek p.w. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi - pomnik dłuta W. Oleszczyńskiego.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 2: w tym domu mieszkała profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz (ur. 1917) - neurolog, członek PAN, autorka ponad 300 prac naukowych, w tym "Atlasu chorób mięśni".

Nr 5: w tym domu w latach 1936-1944 mieszkał Kazimierz Kuhn (1875-1957) - inżynier, działacz społeczny. Pochodził z Płocka, kształcił na Politechnice w Rydze. W rodzinnym mieście otrzymał koncesję na budowę (1910-12) i eksploatację (do 1918 roku) elektrowni. Później mieszkał w Poznaniu i Częstochowie, gdzie zainicjował budowę gmachu obecnego testru im. Adama Mickiewicza. W stolicy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Samorządu Terytorialnego. Po wojnie powrócił do Częstochowy.

Data nadania nazwy: 1926.09.27.

KomentarzeKomentarze (0)