Położenie

Dzielnice
Rembertów
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Kadra oficerowie, podoficerowie i szeregowi zawodowi stanowiący stałą obsadę personalną jednostek, sztabów i instytucji wojskowych. W czasie pokoju pełni czynną służbę wojskową na mocy dobrowolnie przyjętego obowiązku wojskowego.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 5\15: LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Szkoła zaczęła działać w połowie lat 30 XX w. jako prywatne gimnazjum im. Izabeli Adamskiej. W 1937 szkołę przekształcono w Gimnazjum Państwowe. W czasie II wojny nauczyciele dawali tu tajne lekcje od 1944, a pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1945. W tym samym czasie szkoła otrzymała patrona i numer. W 1962 liceum otrzymało sztandar. Dzisiejszy budynek powstał jako 1000-latka w 1967. Odbywa się tu wiele spotkań z kombatantami, uczniowie biorą udział w Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowicach i innych imprezach związanych z Kościuszką. W 1979 powołano przy szkole Studium Nauczycielskie i przedszkole ćwiczebne. W 2010 szkołę wyremontowano.
Tablica upamiętniająca osobę profesora Andrzeja Zahorskiego. Odsłonięta została 24.03.2010 z inicjatywy Zarządu Koła Rembertów Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Burmistrza Rembertowa i Dyrektora szkoły. Na tablicy napis: Pamięci Andrzeja Zahorskiego 1932-1992 wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu warszawskiego w latach 1946-1949 nauczyciela a do końca życia przyjaciela LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W uroczystości brała udział rodzina profesora.

Nr 70: Placówka. Był to jeden z posterunków fortecznych twierdzy Warszawa. Jeszcze do lat 30 XX w. zachował się tu zarośnięty rów dookoła pagórka i ślady elementów murowanych.


Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)