Józefa Feliksa Ciszewskiego

Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Ursynów-Centrum

Informacje

Dodaj treść

Józef Feliks Ciszewski (1877-1937) - publicysta, działacz ruchu robotniczego. Pochodził ze szlacheckiej rodziny (co starannie ukrywał) osiadłej we wsi Uładowka w guberni podolskiej.W Warszawie znalazł się jako małe dziecko, gdyż ojciec otworzył w tym mieście niewielki zakład introligatorski i sprowadził rodzinę. Tu zapewne ukończył jakąś szkołę, gdyż studiował w Petersburskim Instytucie Technologicznym a w 1902 roku na politechnice w Karlsruhe obronił dyplom inżyniera elektryka. Wówczas był już członkiem PPS, był gorącym zwolennikiem rewolucyjnej walki masowej. Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi i podjął pracę w Towarzystwie Kolei Elektrycznej. W 1906 roku poślubił Marię Koszutską, również działaczkę partyjną, znaną bardziej pod pseudonimem Wera Kostrzewa. Za swoją działalność został wydalony z Królestwa Polskiego, rozpoczął wówczas agitację polityczną w Krakowie, Łodzi i Zagłębiu Dąbrowskim. Swoje doświadczenia wykorzystał do stworzenia projektu programowego zjazdu zjednoczeniowego Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz PPS-Lewicy. Prawdopodobnie podczas I wojny światowej powrócił do Warszawy, gdzie w 1916 roku - z ramienia PPS-Lewicy i Bundu - został wybrany członkiem Rady Miejskiej. Wystąpił wówczas przeciwko przymusowemu werbunkowi stołecznych robotników do prac w Niemczech, walczył o dożywianie głodujących a przede wszystkim stawał w obronie strajkujących robotników. Miał z nimi bardzo dobry kontakt, gdyż był konsultantem technicznym wielu zakładów przemysłowych stolicy niepodległego już państwa. Był organizatorem I Zjazdu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, za co prawdopodobnie został aresztowany w 1920 roku i po niespełna roku pobytu w więzieniu zesłany do ZSRR. Tam okazało się, że od lat jest członkiem Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). W 1937 roku został ponownie aresztowany, niesłusznie oskarżony i stracony, zrehabilitowano go dopiero po śmierci Stalina.

Jego nazwisko od wielu lat znajduje się na listach patronów do dekomunizacji.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1975.03.03. 1995.10.19 fragment ulicy od rtm. Pileckiego do Płaskowickiej (przy Centrum Onkologii) przemianowano na Wilhelma K. Roentgena.

KomentarzeKomentarze (0)