Położenie

Dzielnice
Ursynów
Osiedla
Jeziorki Północne

Informacje

Dodaj treść

Jeziorki - wieś położona przy drodze do Radomia, od XV w. własność rodziny Jeziorkowskich (stąd nazwa). W 1528 roku liczyła ok. 50 ha. Dobrze prosperująca została całkowicie zniszczona podczas potopu szwedzkiego. Kilka lat później niewielka jej część (ok. 9 ha) znalazła się w rękach kanonika warszawskiego nazwiskiem Czyżewski, który połączył ją ze swoimi Dawidami, przekazując całość misjonarzom z warszawskiego kościoła Św. Krzyża. Na początku XIX w. pozostała część należała do gminy Falenty, parafii Raszyn. Wówczas to została podzielona na dwie części - Jeziorki Polskie oraz Jeziorki Niemieckie (od osiadłych tam kolonistów). Już po kilkunastu latach widać było zasadnicze różnice w gospodarowaniu obydwu wsi - Polskie liczyły zaledwie 8 domów na 140 ha a Niemieckie na 63 ha 18 gospodarstw. Z czasem różnice te zaczęły się zacierać i część niemiecka miała niespełna 100 mieszkańców, podczas gdy polska ponad 200. W 1951 roku obydwie wsie zostały włączone w granice administracyjne stolicy.

Ciekawostki

Stan obecny:

róg ul. Baletowej: krzyż przydrożny.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)