Jana Dantyszka

Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Filtry

Informacje

Dodaj treść

Jan Dantyszek wł. Johannes von Hoefen "Flachsbinder" herbu Dantyszek (1485-1548) - podróżnik, dyplomata, humanista, pierwszy ambasador w dziejach Polski. Swój przydomek a później i herb (nadany przez Zygmunta I Starego w 1516 roku) miał otrzymać od niemieckiej nazwy swojego rodzinnego miasta - Gdańska. Studia na Akademii Krakowskiej przerwał na korzyść służby u Jana Olbrachta. W 1503 roku został mianowany pisarzem królewskim i niedługo potem odbył kilkuletnią podróż po Europie i Azji Mniejszej, gdzie zdobył doświadczenie dyplomatyczne i nauczył się kilku języków obcych. Kolejną długą podróż - po wszystkich dworach Europy - odbył w latach 1522-23 a dwa lata później mianowany został stałym ambasadorem polskim na dworze cesarskim. Po powrocie do kraju został biskupem chełmińskim a w 1538 roku biskupem warmińskim. Był autorem okolicznościowych utworów literackich, m.in. wiersza z okazji zaślubin Zygmunta Starego i Barbary Zapolya, czy poematu sławiącego Polskę Zygmuntowską panegiryków i wierszy religijnych. W 1537 roku osiadł w Lidzbarku Warmińskim, zakładając tam niedługo potem galerię obrazów i liczącą około 800 woluminów bibliotekę. Chociaż zmarł w tym mieście, pochowany został we Fromborku.

Ciekawostki

Przy ulicy planowana była budowa meczetu na 300 mężczyzn i 100 kobiet. Obok miały biec ulice Mekki i Medyny. Meczet próbowali wznieść polscy Tatarzy, jednak nie mieli pieniędzy. Próbowano znaleźć fundusze w Egipcie u króla Fauda, ale ten umiera i projekt musiał upaść.
 

Stan obecny:

Nr 2: w tym domu mieszkał Marian Tadeusz Frenkiel (1919-1995) - dziennikarz Polskiego Radia, sekretarz programowy Naczelnej Redakcji dla Polonii (1962-81), wielokrotny reprezentant Polski w brydżu sportowym, kapitan drużyny, która w 1979 roku w Nowym Orleanie zdobyła tytuł mistrza świata, autor wielu publikacji popularyzujących ten sport.

Nr 10: Szeregowiec. Powstał w latach 30 XX w. Mieszkał tu przemysłowiec Mierzejewski. W czasie okupacji działało tu tajne laboratorium fotochemiograficzne za zlewem. Przygotowywano tu negatywy do prasy podziemnej. Był to jeden z 12 podobnych Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Chemigrafia.
 

Data nadania nazwy: 1926.12.09.

KomentarzeKomentarze (0)