Położenie

Dzielnice
Ochota
Osiedla
Filtry

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.
 

Łukasz Górnicki herbu Ogończyk, wł. Łukasz Góra (1527-1603) - poeta, tłumacz i pisarz polityczny. Urodził się w Oświęcimiu, w rodzinie ubogiego szlachcica. Jako jedenastolatek - za sprawą wuja Stanisława Gąsiorka zwanego Stanisławem Klerykiem - trafił na dwór króla Zygmunta Starego. Tu prawdopodobnie uczęszczał do szkoły parafialnej św. Jana, nie był jednak słuchaczem Akademii Krakowskiej. Został pisarzem kancelaryjnym biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego, otrzymał również niższe święcenia kapłańskie, dzięki którym mógł w 1554 roku przejąć po wuju probostwo w Wieliczce i kanonię w kolegiacie kruszwickiej a osiem lat potem probostwo w Kętach. Równolegle - od 1559 roku - pełnił obowiązki osobistego bibliotekarza króla Zygmunta Augusta. W 1565 roku księgozbiór królewski został przeniesiony do Tykocina. Tam ostatecznie powstał "Dworzanin polski" - jego wersja dzieła włoskiego humanisty Baldassare Castiglione (już w 1561 roku otrzymał za prace nad tym dziełem herb szlachecki i zmianę nazwiska), będąca zbiorem anegdot, uwag o języku polskim i ogólnym wizerunkiem idealnego renesansowego dworzanina. W 1572 roku otrzymał starostwo tykocińskie. Urząd złożył niedługo przed śmiercią króla Stefana Batorego i osiadł w domu w pobliskich Lipnikach. Tam powstały jego dwie ostatnie prace - "Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich" oraz "Droga do zupełnej wolności". Zmarł w Lipnikach, pochowany został w tykocińskim kościele bernardynów.

Łukasz Górnicki (1585-1651) - kanonik wileński i warmiński. Był synem wspomnianego wyżej. W 1624 roku otrzymał kanonię katedralną we Fromborku, osiem lat później sporządził inwentaryzację biskupstwa w Lidzbarku Warmińskim a w 1638 roku został dziekanem kapituły warmińskiej. Na miesiąc przed śmiercią został prepozytem - przewodniczącym kapituły kanoników.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 3: kamienica. Na ścianie kapliczka (zapewne z okresu okupacji hitlerowskiej) z maleńkim obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Fundacja Partners Polska.

Data nadania nazwy: 1926.12.09

KomentarzeKomentarze (0)