Fawory

Położenie

Dzielnice
Żoliborz
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Fawory folwark Szpitala Św. Ducha panien marcinkanek założony w XVII w. a obejmującego tereny od Wisły do Powązek, po obu stronach rzeki Drny. Po wojnach szwedzkich, w 1725 roku został wydzierżawiony przez podskarbiego Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisława Poniatowskiego (ojca późniejszego króla), który rozpoczął tam budowę Koszar Gwardii Pieszej Koronnej. Jego ostatnim właścicielem był generał Józef Rautenstrauch (1773-1842), który posiadał również pobliski Parku Kaskada, gdzie w swoim dworku, od 1816 roku (po przeprowadzce do Pałacu Prymasowskiego przy ul. Senatorskiej) urządził znane letnie teatrzyki "Tivoli" i "Fraszka" oraz restaurację. Te tereny zaś - z dużym zyskiem - sprzedał władzom carskim, które po upadku powstania listopadowego rozpoczęły tu budowę Cytadeli.

Ciekawostki

Wytyczona w 1768 roku przez Jana Feliksa Dulfusa jako ulica łącząca konwikt pijarów z rogatkami marymonckimi. Początkowo nazywana Cegielniana, nie była wybrukowaną praktycznie do końca wieku. Poprawę jej nawierzchni wymogła parcelacja przez właściciela i budowane letnie rezydencji, zajmowanych przez magnatów (m.in. ród Poniatowskich) oraz zamożnych mieszczan (Jana Dekerta oraz bankiera Piotra Blanka) a firmy, które tu powstały, m.in. Café du Bon Gout w 1794 roku. Na pocz. XIX w. mieściły się zabudowania należące do Rautenstraucha. W 1825 roku założono tu wytwórnię chusteczek francuskich Bernera. Po upadku powstania listopadowego została włączona w obręb Cytadeli, gdzie pozostaje do dziś.

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1770 rok

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)